Vid ankomsten

Gas

Under diskbänken i pentryt finns en gasolflaska. Ovanpå gasolflaskan finns en reduceringsventil med en kran som måste stå i läge på för att gasen skall fungera.

Om gasen tar slut Gasol fungerar som att panta burkar. Du lämnar in den tomma tuben på Marias Camping och får en ny, fylld tub. Kostnad ca 300 kronor.

El

Elsystemet drivs av en 85W solpanel som laddar batteri som finns på loftet. Från batterierna tas sedan ström som används för att driva belysning, tv, radio/CD och 230V-omvandlare. Kylskåpet drivs av en separat, större 130watts solpanel för att så långt det är möjligt undvika störningar i kylskåpet.

För att solpanelerna skall kunna leverera full effekt krävs att de hålls rena. En sådan enkel sak som en skvätt fågelträck på panelen kan halvera den effekt som levereras.

Anläggningen för elförsörjning är byggd att vara helt underhållsfri. Paneler och batterier genomgår kalibrering och underhåll på våren och klarar hela sommaren utan tillsyn. Till systemet finns en regulator som slår av strömtillförseln om batterispänningen blir för låg. Skulle detta inträffa, var inte orolig, strömmen kommer tillbaka automatiskt när solcellen laddat batteriet tillräckligt för att orka driva systemet igen. Kontrollera dock att solpanelen på husets utsida inte har smuts på sig som försämrar dess förmåga att kunna leverera ström till systemet.

Vatten

Vatten finns att hämta i kran på framsidan av den kommunala toaletten nere vid stora parkeringsplatsen. Det finns gott om dunkar i stugan.

Sopor

Sopor kastas på miljöstation vid P-plats, Rombergs väg.

Karta över området som markerar toaletter, vattenkran, dusch och sopstation.

Tillbaka


© 2011 Strandstugan.se & Strandstugan.com