Solceller

Stugan har två solceller monterade. Den understa, nyttopanelen, driver kylskåpet och ingenting annat. Den övre panelen, nöjespanelen, är kopplad till 150Ah batterier som används för belysning, radio, TV och att ge stugan 230volt (vanlig) ström.

The cabin has got two solar cell panels mounted. The bottom panel is dedicated to the refridgerator. The upper one, the entertainment panel, is connected to lighting, TV, radio and to enable the cabin to deliver 230volt AC.